• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Biotop požiadavky

V Európe sa v posledných storočiach územie vlkov rýchlo zmenšilo, a to v dôsledku hubenia a urbanizácie, ktorá viedla k fragmentácii a zníženiu dostupného prírodného lesného prostredia. Vlk sa vyskytuje najmä v oblastiach s vysokou úrovňou lesného porastu (nad 40%), teda regióny s hustými lesmi a s nízkou ich fragmentáciou. Žije v rôznych druhoch porastov – listnatých a ihličnatých lesoch.

Výskum uskutočnený v Bielovežskom národnom parku nevykazoval preferenciu z hľadiska typu porastu (Jędrzejewska a Jędrzejewski 1998). V severovýchodnom Poľsku vlci často obývali obrovské komerčné borovicové monokultúry (Jędrzejewski et al., 2004). Údaje získané po celom Poľsku naznačujú, že sa jedná o relatívne flexibilný druh, schopný kolonizovať regióny s rôznymi podmienkami prostredia. Väčšina nahlásenia prítomnosti vlkov pochádza z oblastí s vysokým stupňom zalesnenia - 50-80%. Zvlášť jasné tieto preferencie sa odrážajú na južnom Poľsku (Jędrzejewski et al., 2005). Avšak, na severozápade Poľska tieto dravce úspešne sa vyskytujú v oblasti, ktorej úroveň lesných porastov je iba 11% (Jędrzejewski et al., 2004). V severovýchodnej časti krajiny sa tiež vyskytujú na územiu mokradí, ktoré ponúkajú množstvo ťažko prístupných úkrytov (Jędrzejewski et al., 2004). Dôležitým faktorom pri výskyte vlkov v regióne je dostupnosť vhodnej potravy. Odhaduje sa, že pre udržanie stabilnej populácii potrebná hustota kopytníkov je 50 kg/1km povrchu. Vlci sa rozhodne vyhýbajú oblastí, v ktorých sa často vyskytuje človek, teda miesta v blízkosti väčších miest, ktoré sa charakterizujú hustou cestnou sieťou (viac ako 0,2 km ciest /1 km2).