• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Narušenie prirodzených migračných trasy - lineárne bariéry

Udržanie ekologickej stability v tejto časti Karpát je závislé od voľnej migrácii jedincov a priepustnosti biokoridorov.

Väčšina lyžiarskych stredísk je používaná na turistické účely po celý rok, čo má za následok fyzickú a behaviorálnu bariérou pre zvieratá, a to v oblasti ich domáceho územia ako aj počas disperzie jedincov. Osobitné riziko pre spojitosť stanovišti je umiestnenie lyžiarskych stredísk v užších častiach koridorov na rozhraní útočisk týchto zvierat. Príkladom sú plány na výstavbu strediska na hore Lubań, čo bude viesť k prerušeniu spojitosti medzi východnokarpatskými útočiskami a izolovanými komplexmi Západných Karpát.