• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Projekt "Veľké dravce bez hraníc - partnerstvo pre ochranu Západných Karpát" je odpoveď na potrebu úzkej spolupráce medzi krajinami, v ktorých sa vyskytujú populácie vzácnych a ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov. Veľké dravce – vlk, rys a medveď - sú perlou karpatskej prírody a našim spoločným dobrom. Všetci sme zodpovední za ich osud. Ak chceme, aby bolo v modernom svete miesto pre veľké šelmy, musíme prekročiť hranice. Pozývame vás na čítanie.