• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozloženie a početnosť

Na Slovensku sa rys vyskytuje vo väčšine pohorí stredného a južného Slovenska.

Pravidelný monitoring populácii je používaný len v určitých oblastiach. Podľa najnovších informácií o stave tohto druhov z hľadiska ochrany, pripravených pre Európsku komisiu, populáciu rysa sa odhaduje na 302 až 410 jedincov (Anonym, 2012c).