• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Porušenie a degradácia stanovišti

V Poľsku stále rastie tlak spojený s transformáciou medvedích stanovišti. K najdôležitejším problémom patrí vývoj a výstavba turistických a lyžiarskych stredísk vo stanovištiach týchto zvierat.

Mnohí autori uvádzajú, že základným problémom je chaotický rozvoj horských oblastí je nedostatok územných plánov obcí, ktoré sa nachádzajú v mieste výskytu medveďov. Avšak skúsenosť však ukazuje, že väčšina problémov súvisí s transformáciou biotopov medveďov (a ďalších veľkých dravcov) v obciach, ktoré majú územné plány, navyše neplatné pre ochranu druhu územné plány sa vzťahujú aj na oblasti, ktoré patria k územným formám ochrany, tj, CHKO a lokalít Natura 2000 (napr. Pilsko v obce Korbielów, Czarny Groń v obce Andrychów)

Len veľké lesné priestory môžu životaschopne udržať populácie - degradácia biotopov spojená s výstavbou a využitím zjazdoviek má za následok zhoršenie životných podmienok, zníženie dostupného priestoru, rušenie ekologických štruktúr t.j. potravinovej základne. V dôsledku toho, môže viesť k zníženiu populácie.