• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Dostupnosť krmivá

Dostupnosť voľne žijúcich kopytníkov (predovšetkým srnec), má priamy vplyv na účinnosť získavania krmivá, a teda na prežitie mladých a dospelých jedincov.

Veľkou hrozbou pre rysa v Poľsku je zlé plánovanie divými kopytníkmi. V Bielovežskom pralese príliš intenzívny lov srnec a jeleňov v rokoch 1992-1996 (v rámci celoštátneho zníženia populácie jeleňovitej zveri) mali za dôsledok takmer päťnásobne zníženie hustoty srncov (od cca. 5 do1 jed./km 2), čo spôsobilo výrazné zníženie reprodukčného úspechu rysa, a dôsledky ich populácia klesla o cca. 40%. Aj napriek zákonnej povinnosti v Poľsku nie je vedene posúdenie vplyvu na životné prostredie v rámci plánov na lov, aj keď sa týkajú základu krmiva pre druhy v lokalitách územia Nátura 2000. Avšak je všeobecne známe, že plánovanie lovov je založené na nesprávnych odhadoch počtu voľne žijúcich kopytníkov.