• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozšírenie a početnosť

Medveď bol takmer úplne vyhubený z územia Českej republiky už v 17. storočí. Oveľa dlhšie prežil len v Beskydoch vo východnej časti Česka, vedľa poľsko-slovenskej hranice.

Od začiatku 70. rokov sa pozoruje pomalý návrat medveďov do tejto oblasti. Počet populácii žijúcej v Moravsko-slezskych Beskydoch sa odhaduje na iba 1-3 medvede (Kaczensky et al., 2013).

Medveď hnedý sa v Českej republike v súčasnosti vyskytuje len v karpatskej časti územia, teda v horských celkoch Moravsko-slezskych Beskýd, Sliezskych Beskýd, Vsetínskych vrchov a Bielych Karpát. Ojedinelé záznamy pochádzajú tiež z pohoria alebo nížin, priamo spojených z týmito horskými celkami. Počet medveďov v Beskydoch nie je stály a medvede tu zrejme nezimujú, ani pravdepodobne sa tu nerozmnožujú (Bojda et al., 2014).