• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Na ochranu

Stratégia Ochrany Veľkých Šeliem

  • Prevencia a boj proti pytliactvu, ktoré je najvážnejším faktorom ohrozujúcim populáciu veľkých šeliem
  • Vierohodný monitoring populácií, využívajúci modernú techniku (napr. fotopasce a metódy capture-mark-recapture) a zapájanie verejnosti a kľúčových skupín stakeholderov do monitoringu veľkých šeliem
  • Osveta a vzdelávanie verejnosti i cieľových skupín
  • Ohľaduplné plánovanie dopravnej infraštruktúry a územných plánov a zachovanie/posilnenie migračných koridorov veľkých šeliem
  • Finančná podpora preventívnych opatrení na ochranu hospodárskych zvierat, včelstiev a poľnohospodárskych plodín a tiež opatrenia na zabezpečenie komunálneho odpadu pred návštevou medveďov
  • Medzištátne posudzovanie všetkých projektov a zámerov (vrátane lovu veľkých šeliem), kde nemožno vylúčiť cezhraničný dopad