• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozšírenie a početnosť

Je po Rumunsku druhou krajinou s najvyšším počtom medveďa hnedého. Slovenská populácia, bývajúca v hornatých oblastiach Slovenska, sa odhaduje na 800-1100 jedincov (údaje z rokov 2010-2011) (Kaczensky et al., 2013). Predpokladá sa, že na Slovensku v súčasnej dobe je viac ako 95% z západokarpatskej populácie medveďov (v Poľsku a Českej je menej ako 5%). V súčasnej dobe v rámci Slovenska sa rozlišuje 2 čiastočne izolované subpopulácie: východnú a západnú, medzi ktorými sa kontakt udržiava iba na poľskej a ukrajinskej strane hranice. Západná subpopulácia, ktorá sa v súčasnej dobe skladá z cca. 800 - 900 jedincov, ešte v 30. rokoch minulého storočia mála počet 20-60 jedincov. Vtedy pravdepodobne v dôsledku intenzitného lovu došlo k rozdeleniu slovenskej populácii do 2 odlišných, izolovaných subpopulácií. Podľa odhadov do 1. svetovej vojny na Slovensku bývalo len 120 medveďov hnedých, a v nasledujúcich rokoch ich počet rýchlo klesal v dôsledku nadmerného lovu. V dôsledku toho v roku 1928 jeho populácia bola odhadovaná na 35-40 jedincov. Až po zahrnutiu medveďa ochranu druhovou v roku 1932, jeho počet sa začal pomaly zvyšovať. Dnes, medveď hnedý obýva väčšinu pohorí stredného a severného Slovenska. Celková plocha tohto dravca sa odhaduje na 14.200 km2 (z toho cca. 13.000km2 západnej subpopulácie) (Rigg a Adamec 2012).