• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Priestorová organizácia

Dospelé rysy obsadzujú individuálne plochy (územia), ktorých údržba zahŕňa zostávanie vône v dobre exponovaných miestach. Rysy aktívne nebránia svojho územia.

Telemetrické štúdie vykonané v Poľsku ukazujú, že priemerná veľkosť územia v rámci Bielovežského pralesu siaha 250 km 2 (samci) a 133 km2 (samice), a v poľských Karpatoch 164 až 199 km2 (2 samci) a 124-190 km2 (2 samice) (Jędrzejewski a kol. 1996, 1999, 2002C, Schmidt a kol. 1997, Okarma et al. 2007). Oblasti jednotlivých rysov sa prekrývajú, čo súvisí s faktormi ako je pohlavie, hustota populácie, príbuznosti zvierat. Územie samcov je väčšie než samíc, a môže zahŕňať niekoľko oblastí, na ktorých bývajú samice, čo zvyšuje reprodukčný úspech samca. Veľkosť teritória samíc súvisí s dostupnosťou krmy pre zabezpečenie výživy a prežitia mláďat. (Schmidt et al. 1997).