• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozloženie a početnosť

Počet rysa v Poľsku sa odhaduje na cca 200 jedincov.

Tieto zvieratá sa vyskytujú v dvoch hlavných strediskách: v severovýchodnej časti krajiny (najmä v Bielovežský, Kampinowský a Augustowský prales - cca 65 jedincov) a v Karpatoch (cca 100 jedincov). Po roku 2000 v Poľsku boli vykonané prvé reintrodukcie tohto dravca v Kampinoskom pralese a v strednom Poľsku (Niedziałkowska et al., 2006). Skupina reintrodukovaných jedincov Kampinowskom pralese to cca. 25. Reintriodukcia bola zavedená aj na Mazurách - v Piskom pralese (Krzywiński 2003). Niekoľko jedincov je tiež na území Roztocza. V posledných rokoch došlo k rozšíreniu druhu na západ. Čoraz častejšie možno nájsť rysa aj v Sudetoch, čo umožňuje dospieť k záveru, že rys je tu pravidelným návštevníkom (Flousek et al. 2014). Doteraz nie je známe genetické príslušenstvo jednotlivcov z juhozápadného Poľska, ktorí sa nachádzajú v Sudetoch. Predpokladá sa, že sú jedinci, ktorí prišli sem zo severo-východu. Prítomnosť rysa v poslednej dobe bola tiež zaznamenaná v severozápadnej časti krajiny, okrem iného: Tucholské bory, Słowiński národný park, a navyše nedávno aj v lesoch nad riekou Noteć. Schmidt (2011) opísal súčasný rozsah populácie rysa v Poľsku na 10.800 km2, čo je cca. 12% plochy lesov v Poľsku. Podľa analýzy GIS [upozornenie prekladateľa: Hlavný zdravotnícky inšpektorát], ktorá sa tykala preferencií stanovíšť, potenciálny rozsah druhu je 2,5 krát vyššia ako v súčasnosti (za Huck et al. 2010).