• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Ohrozenie rysa v Poľsku

Do roku 1995 hlavnou príčinou úmrtnosti rysa v Poľsku bol lov. V dôsledku nadmerného lovu, ktorý bol vedený do polovice 80. rokov rozsah tohto druhu v Poľsku sa výrazne znížil. Tieto zvieratá úplné zmizli okrem iného z Piského a Nidzického pralesu.

Zavedenie prísnej ochrany druhu v roku 1995 a ukončenie lovu neprispelo k očakávanej spontánnej rekolonizácie a zvýšeniu rozsahu tohto druhu na nové, priaznivé stanovištia. Populácia rysa v Poľsku je stále malá (len 200 jedincov) a je rozdelená do malých, izolovaných skupín.