• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Nepriaznivá štruktúra lesa.

Výskumy vykonané v Bielovežskom pralese (Podgórski et al 2008), ukázali, že realizácia základných prvkov biológie rysa závisí od vhodnej štruktúry lesného prostredia:


  • Značná diverzita životného prostredia (prítomnosť mozaiky rôznych typov lesa, lesných lúk, lesný porast s rôznym stupňom hustoty stromy)
  • Rôznorodým štruktúra lesného podrastu, najmä prítomnosť hustého podrastu
  • Veľké množstvo mŕtveho dreva v podobe padlých kmeňov stromov.

Tieto prvky poskytujú bezpečné útočisko a zvyšujú úspech lovu na kopytníkov, pretože umožňujú blízky prístup k obeti. Väčšina lesov v Poľsku nespĺňa tieto požiadavky a má zjednodušenú vekovú, druhovú a vrstvovú štruktúru. Ukazuje sa, že chudobná štruktúra lesných porastov v súvislosti s ich pokračujúcou fragmentáciou je najdôležitejší faktor obmedzujúci šírenie sa tohto druhu v Poľsku.