• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozloženie a početnosť

Výskyt vlka obyčajného je v Českej republike najčastejšie zaznamenávaný v Moravsko-slezskych Beskydách a Javorníkoch (Kutal et al., 2014b), ojedinele aj na Šumave (Bufka et al., 2005), ale objavujú sa tiež dôkazy o prenikaní vlkov do severných a východných Čiech (Flousek et al., 2014). V posledných desiatich rokoch však výskyt rozmnožujúcej sa svorky nebol preukázaný a veľkosť populácie v ČR je odhadovaná len na niekoľko jedincov.