• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Ohrozenia

Najväčšou hrozbou pre vlky na území ČR je pytliactvo.

Napríklad nezákonným odstrelom bola do konca roku 1997 zlikvidovaná prvá populácia vlkov na moravsko-slovenskom pomedzí, ktorá bola prvýkrát v tejto oblasti zaznamenaná v rokoch 1995-1996 (Bartošová, 1998). Podľa dobových dôveryhodných, ale neoveriteľných zdrojov upytlačeno vtedy až 20 vlkov (Sajdl, 2000). Pytliactvo je problémom tiež na Slovensku, hoci tu prebieha tiež regulovaný odstrel. Podľa oficiálnych údajov medzi rokmi 2003-2012 bolo vtedy legálne zastrelených priemerne 133 vlkov ročne, čo predstavuje zhruba 22-44% odhadovanej veľkosti populácie. To môže obmedzovať rozširovanie sa vlkov do okrajových častí areálu alebo do susedných štátov. V okrajových populáciách je zreteľný tiež vplyv dopravy. Napríklad mladá vlčica zrazená v roku 2012 automobilom na úpätí Moravskoslezských Beskýd bola jediným vlkom, ktorý bol spoľahlivo doložený na českom území (Hulva et al., 2012).