• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Intenzifikácia konfliktov s ľuďmi

Lyžiarske strediská v medvedích útočiskách sú dôvodom častých stretnutí s človekom a jeho výtvormi, čo má za následok privykanie a skracovanie vzdialenosti pochybu (Tatry).

V súčasnej dobe iba v Tatrách je kladený dôraz na preventívne opatrenia, najmä proti návyku stravovacích návykov. V prípade zmenšovania sa územia výskytu môže dôjsť k migrácii týchto zvierat do mestských oblastí (príkladom je Slovensko).