• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Internetový servis

Hlavným cieľom vytvorenia tejto webovej stránky je inšpirovať organizácie z ostatných európskych krajín, ktoré pôsobia v oblasti ochrany dravcov, aby mali spoločné úsilie zachovať populáciu vlka, rysa a medveďa. Týmto vznikne platforma pre výmenu skúseností, osvedčených postupov a zdieľanie informácií o stave veľkých šeliem v Európe, bude to prvý tohto typu internetový servis služieb v Európe.

Srdečne Vás pozývame na kontakt a spoluprácu.