• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Požiadavky na stanovište

Kľúčové zložky životného prostredia medveďov možno rozdeliť do troch skupín: potrava, útočisko a miesto prezimovania (Swenson et al, 2000).

Na súčasný rozsah druhu malo veľmi významný vplyv prenasledovanie človekom, a preto používane medveďmi v súčasnej dobe sídliska nie sú najvhodnejšie pre tento druh (Gibeau 1998). Oblasti výskytu medveďov musia mať dostatok jeho obľúbeného jedla, ale zároveň musia dať možnosť skrytá sa, čo poskytujú husté lesné komplexy (Swenson et al., 2000). Ako optimálnu oblasť pre medvede sa považuje mozaikou lesov a otvorených stanovíšť (Nielsen et al. 2004b). Navyše, rôzne druhy činností medveďov môžu vyžadovať rôzne stanovištia. Škandinávske výskumy ukazujú, že iné sú požiadavky na stanovište počas kŕmenia, a iné počas oddychu (Moe et al. 2007). V Poľsku medveď hnedý sa vyskytuje hlavne v horských a podhorských oblastiach, v zmiešaných a ihličnatých lesných porastoch relatívne prírodného charakteru. Rovnako je v Českej republike a na Slovensku. Väčšina prípadov zistenia druhu pochádza z horských oblasti o nadmorskej výške 70-1250 m n.m.