• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Úmrtnosť v dôsledku dopravných nehôd a pytliactva

Významnou hrozbou pre rysa je stále úmrtnosti spôsobená človekom.

Na základe informácií z najlepšie preskúmaného v tomto ohľade regiónu Poľska - Bielovežského pralesu - do 90. rokov minulého stor. cca polovica zverejnenej úmrtnosť rysov predstavuje nelegálne zabíjanie (nástrahy, streľbu z loveckých zbraní, za Jędrzejewski et al 1999). Ale rozsah tohto problému nie je úplne známy. V súčasnej dobe väčšmi problémom ako nelegálne zabíjanie rysov, je ich úmrtnosti v dôsledku kolízie s vozidlami na ceste. Podľa IBS PAN [upozornenie predkladateľa: Ústav výskumných systémov Poľskej akadémie vied] v rokoch 1995-2009 na 17 prípadov úmrtnosti populácie rysov v severovýchodnej časti Poľska až 6 súviselo s dopravnými nehodami (za Schmidt 2011).

V záujme zachovania a rozvoja populácie rysa v Poľsku je potrebné vykonať komplexné ochranné opatrenia, ktorých cieľom je obnoviť metapopuláciu tohto druhu.