• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Biológia a ekológia

Medvede vedia osamelý život, ale pozorovania v Bukovských vrchoch naznačujú, že medvede môžu tolerovať prítomnosť ďalších jedincov v oblastiach bohatých na krmivo.

Ruja trvá od mája do začiatku júla. Samica sa môže páriť s niekoľkými partnermi. Tento druh sa charakterizuje predĺženým tehotenstvom, čo znamená, že do správneho vývoju embrya dochádza s 5-mesačným omeškaním po oplodnení. Diapauza spôsobuje tiež medvieďatka z jednom vrhu môžu pochádzať od rôznych samcov. Mláďatá sa rodia počas prirodzeného prezimovania od decembra do marca (Spada et al. 2007). Medvieďatka (1-3 jedincov) s hmotnosťou 350-500 g sú slepé a nahé, sú veľmi citlivé na podchladenie. Stará sa o nich len matka - do 4 rokov (Steyaert et al 2011). V čase starania sa o mláďatá samica nie je zahrnutá v ruji. Impulzom pre opustenie matky pravdepodobné je obdobie párenia, počas ktorého dochádza k rozpadu rodinnej skupiny (Selva et al. 2011).

V neskorom lete a na jeseň sa medvede potrebujú veľa krmiva, týmto akumulujú tuk, ktorý bude energetickou rezervou v priebehu zimnej hibernácii. Zimu trávia v brlohu - je to dobre skrytá dutina v skale alebo pod padlým stromom, hoci brloh môže byť aj v mladom lese, vtedy má podobu stanu vďaka veľkému množstvu vyvrátených medvedom stromov. Počas teplých zím a kvôli dostupnosti vysoko energetického krmiva samce môžu byť stále aktívni alebo ich zimný spánok môže byť nepravidelný.