• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Narušenie prirodzeného prezimovania

Biotopy o vysokej prírodnej kvalite sú miestami prirodzeného prezimovania medveďov. Zároveň sú to atraktívne miesta pre lyžiarsku infraštruktúru. Lyžiarska sezóna pripadá na obdobie hibernácii medveďov - najcitlivejší na rušenie fyziologický stav u tohto druhu.

V oblasti jeho rozšírenia v Karpatoch, v Malopoľskom, Sliezskom a Podkarpatskom vojvodstve v súčasnej dobe prevádzkuje cca. 200 lyžiarskych stredísk. Je plánované rozšírenie a výstavba ďalších cca. 40 lyžiarskych stredísk.

Ich fungovanie je nielen spojené s obrovským antropogénnym tlakom (štandardná kapacita sedačkovej lanovky je cca. 3000 osôb/h), ale aj s problémom faktorov, ktoré vedia poplašiť tieto zvieratá napr. svetlo a hluk na umelo osvetlených a zasnežovaných zjazdovkách. Podľa prijatých predpokladov na základe vedeckého výskumu, rozsah negatívneho vplyvu nie je bodový, ale rozširuje až do 4 km od zdroja rušenia. V tejto oblasti transformácie biotopov sú tak veľké, že prestavajú byť užitočné pre plnenie základných funkcií týchto zvierat.

Ako výnimočne ohrozujúce medvede sa považuje zimné aktivity, ktoré sú spojené s prienikom takýchto azylových miest medveďov – freeride lyžovanie, použite snežných skúterov, ale aj pohyb na snežniciach a skialpinizmus. Vyplašený z miesta prezimovania medveď je nebezpečný pre každého jednotlivca a to kvôli nebezpečným výdavkom tučných zdrojov (narušenie energetickej bilancie), najmä to ohrozuje tehotné samice a novorodených jedincov.

Podľa škandinávskych výskumov potraty u samíc, ktoré boli prinútené meniť miesto prezimovania v porovnaní so samicami, ktoré miesto prezimovania nemenili to 60% v porovnaní s 6%[1].

V súčasnosti v Poľsku zákaz pochybovania sa mimo určený lyžiarskych zjazdoviek platí len v národných parkoch, a niektoré strediská, ktoré sa nachádzajú v území sieti Natura 2000 vlastne podporujú freeride lyžovanie (napr. stredisko Pilsko v Korbielove, ktoré susedí s prírodnou rezerváciou Pilsko).