• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozloženie a početnosť

Na Slovensku sa vlk vyskytuje prakticky vo všetkých pohoriach severného a stredného Slovenska. Pravidelný monitoring populácie neprebieha, ale podľa poslednej správy o stave druhu z hľadiska ochrany, pripravovanej pre Európsku komisiu, je veľkosť populácie vlka odhadovaná na 302-610 jedincov (Anonymous, 2012b).