• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Opis druhu

Rys je najväčšia európska mačkovitá šelma. Vyznačuje sa štíhlym telom, krátkym huňatým chvostom so čiernym koncom a trojuholníkovými ušami s čiernymi chlpmi na ich koncoch. Charakteristické bokombrady rysa tvori sa nachádzajúci v oblasti krku golier s dlhšou srsťou.

Rozmery a hmotnosť dospelých jedincov je variabilná a závisí od pohlavia jedinca. Dĺžka tela dospelých rysov je v rozmedzí 70-130cm (a to bez chvosta: 16 do 18 cm) s výškou v kohútiku až 65 cm. Telesná hmotnosť dospelých jedincov sa pohybuje v rozmedzí 12 - 32 kg1)(Okarma a Schmidt 2013). Rys má charakteristickú vnútornú štruktúru, ktorá poskytuje veľkú flexibilitu a silu potrebnú k lovu koristi.2) Dlhé a mohutné končatiny s širokými nohami, ktoré sú dokonale prispôsobené k pohybu v hlbokom snehu. Rys je zviera, ktoré chodí na palcoch. Predná končatina má päť prstov, na zadnej sú štyri prsty. Srsť je hustá a hodvábna, s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. Sfarbenie rysa je veľmi premenlivé. U jedincov sfarbenie sa pohybuje od svetlej až po tmavo hnedú. Existujú aj jedince s výraznou škvrnitosťou aj úplne bez škvŕn.

Rys vyskytujúci sa v Poľsku vyznačujé sa veľmi výraznou zmenou sfarbenia tela. Jedinci v severnej časti Poľska (tato populácia je často pomenovaná ako nížinná), sú väčšinou plavej srsti, bez škvŕn na chrbte. Iba na nohách sú viditeľné jemné škvrny a pruhy. Predpokladá sa, že jednotné sfarbenie rysa z nížin je pravdepodobne dôsledkom ich obmedzenej genetickej variability. Kým zástupcovia karpatskej populácií majú veľmi škvrnité telo ozdobené škvrnami a pruhmi o rozmanitých tvaroch (Okarma a Schmidt 2013).

Oči má dobre vyvinuté. Rys má stereoskopické videnie (priestorové) a ako aj ďalšie mačkovité šelmy môžu tiež odhadnúť vzdialenosť od okolitých predmetov. Stavba oka poskytuje veľmi dobrú schopnosť videnia v noci, za veľmi zlých svetelných podmienok, ale zraková ostrosť je obmedzená. Predpokladá sa, že rovnako ako u domácej mačky počuteľný zvukový rozsah u rysov dosahuje 60-70 kHz (Okarma a Schmidt 2013). Umiestnenie uši, rovnako ako schopnosť zmeniť ich nastavenie umožňuje presné určenie smeru zdroja zvuku a zároveň zvýšiť citlivosť zmyslu. Vôňa je používaná hlavne v sociálnom správaní tohto dravca.

Rys sa živí iba mäsom, a preto má prispôsobený chrup (znížený počet zubov – 28, ktoré vedia dobré rezať a mlieť) a tráviacu rúru (jednoduchá a krátka).