• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Hrozby

Zabité rysy na cestách sú veľkou stratou pre populáciu, zvlášť v okrajových častiach areálu výskytu.

V rokoch 2001-2012 bolo v okolí Malej Fatry, zasahujúcim do okresov Dolný Kubín, Martin a Žilina, zaznamenaných šesť prípadov fatálnych zrážok rysa s motorovými vozidlami (Kalaš, 2012b). Z ČR je najčerstvejším prípadom nález rysa zabitého autom na diaľnici D1 na jeseň 2013 neďaleko obce Koberovice u Humpolca. Jednalo sa pravdepodobne o migrujúceho jedinca.

Nielen samotná doprava, ale tiež strata biotopov a fragmentácia prostredia z dôvodu výstavby dopravnej infraštruktúry či priemyselných areálov ohrozuje dlhodobú existenciu rysa. V porovnaní s vlkom alebo medveďom, má táto mačkovitá šelma pomerne malé schopnosti disperzie v kultúrnej krajine, čo môže viesť k postupnej izolácii a strate genetickej variability populácií.