• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Biológia a ekológia

Vlci tvoria rodinné skupiny - svorky, ktoré majú špecifickú sociálnu štruktúru. Ich veľkosť závisí na dostupnosti krmiva v rámci daného - dostupnosti koristi. V oblastiach, kde základom potravy sú veľké zvieratá ako los, alebo jeleň, svorky sú väčšie. Pravdepodobne lovecké skupiny, ktoré lovia menšie obete sú menšie, vzhľadom na dostupnosť menších zdrojov potravy (Schmidt a Mech 1997, Mech a Boitani, 2003). V karpatských podmienkach svorky môžu mať od 2 do 12 jedincov, ale priemerne je to 4-5 jedincov.

Typická rodinná skupina zahŕňa: dvojicu „rodičov“ (dominantný pár, zvyčajne len oni sa reprodukujú), mláďatá z posledných niekoľkých rokov - niekedy nie sú príbuzní. Osamelý vlk to mladý vlk, ktorý opúšťa rodnú svorku kvôli hľadania partnera a nového územia.

Rodičovsky pár pristupuje do ruje vo februári, mláďatka sa väčšinou rodia v máji. Reprodukčné prístrešia sa obvykle nachádzajú v ťažko prístupných miestach, s prístupom k vode. Mláďatá sa rodia v nore, alebo pod padlými stromami. Niekedy samice rodia na povrchu, v malých priehlbinách chránených rastlinami. Všetky tieto reprodukčné prístrešky je obzvlášť ťažké nájsť, pretože sa samica stará aby boli dobre maskované. Odolné nory môžu byť používané aj pre mnoho rokov. Početnosť vrhu sa počíta obvykle od 4 do 6 šteniatok, ale úmrtnosť je vysoká a do zimy prežije v priemere len 2-3 šteniat. Mláďatka sú hluché a slepé. Prvých pár týždňov mláďatka trávia v nore pod bdením rodinnej skupiny. Kŕmia sa materským mliekom. Po niekoľkých týždňoch mláďatá sú zvyčajne prenesené do iného úkrytu. Po opusteniu úkrytu (zvyčajne v júli alebo v auguste) sa záčina proces socializácie, a to prostredníctvom zábavy v okolí nory a pod dohľadom dospelých jedincov. Mlieko sa nahrádza mäsom, ktorý prinesú vo svojich žalúdkoch a vracia členovia rodinnej skupiny. Výučba lovu sa začína až vo veku 7 mesiacov. Vtedy sa premiestňujú so zvyškom svorky na dlhú vzdialenosť a v priebehu času čoraz aktívnejšie sa podieľajú na love. Mláďatá zostávajú s rodinou od 10 do 54 mesiacov (priemer 22). Hlavným faktorom, ktorý určuje dobu, po ktorú zostávajú v svorke je dostupnosť potravy a schopnosť uživiť väčšiu skupinu (Wierzbowski 2010). Po opusteniu rodiny migrujú pri hľadaní svojho vlastného územia alebo sa pripoja k inej skupine. Väčšinou samce migrujú na dlhšie vzdialenosti ako samice. Najdlhšia zaznamenaná vzdialenosť pri disperzii to viac ako 900 km. Predpokladá sa, že hlavným faktorom pri usadeniu migrujúcich jedincov sú skôr šance na reprodukčný úspech než dostupnosť potravy (Moss a Boitano, 2003).