• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Diéta

Štúdie o strave rysa ukazujú, že srnčia zver je ich hlavným zdrojom stravy (Molinari-Jobin et al., 2002).

Diéta je závislá na miesto a dostupnosť koristi. Rysy občas lovia aj iných mäsožravcov. Strava rysa obsahuje zajace, vtáky, diviaky a drobné cicavce (Schmidt et al.2008). Úspech lovu závisí okrem iného od podmienok prostredia. Aktivita rysa klesá keď už ma svoju korisť a dravce skrývajú svoju obeť.