• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

O projekte

Rys, medveď a vlk, aby správne fungovali vyžadujú voľný pohyb bez ohľadu na administratívne hranice štátov. Západné Karpaty, ktoré sa nachádzajú na česko-slovensko-poľskom pohraničí sú dôležitým útočiskom a migračným miestom veľkých šeliem. Avšak, aktuálne zmeny v krajine, ako urbanizácia a rozvoj novej dopravnej infraštruktúry majú negatívny vplyv na pohyb vlka, rysa a medveďa. Primeraná ochrana týchto druhov si vyžaduje koherentný a cezhraničný prístup.

Cieľom projektu "Veľké dravce bez hraníc - partnerstvo pre ochranu Západných Karpát" je trojstranná spolupráca na zaistenie riadnej ochrany vlka, rysa a medveďa v Západných Karpatoch v oblasti troch krajín Vyšehradskej štvorky.