• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozloženie a početnosť

V Českej republike sú dve hlavné oblasti výskytu rysa ostrovida – juhozápadné Česko a Beskydy.

Výnimočné sa rys vyskytuje aj v Jeseníkoch, severnom a východnom Česku alebo Českomoravskej vrchovine. Ale najviac známa a preskúmaná je beskydská populácia, kde sa odhaduje desať dospelých jedincov na česko-slovenskom pohraničí (Kutal et al., 2014a) a česko-bavorsko-maďarská populácia, kde je približne 50 zvierat (Kaczensky et al., 2013).