• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Stav ochrany

Stav ochrany rysa na Slovensku v minulosti

Ničenie biotopov a intenzívne prenasledovanie veľkých šeliem bolo hlavným dôvodom výraznej redukcie až úplného vymiznutia veľkých šeliem z českých zemi. Veľmi intenzívne bol rys a ďalšie veľké šelmy prenasledovanie v tereziánskych a jozefínskych dobách, keď začalo platiť nariadenie o "hubeniu veľkých šeliem poľovníkmi i poddanými". Patent cisára Jozefa II. z roku 1786 umožnil hubenie veľkých šeliem komukoľvek a podobné ustanovenie obsahoval krajinský poľovnícky zákon pre Česko (1866), Moravu (1912) a Sliezsko (1903) (Hell & Sládek, 1974). Preto niet divu, že na väčšine českého územia bol rys vyhubený už v priebehu 17. a 18. storočia, vďaka nadväznosti na karpatskú populáciu sa najdlhšie ryse vyskytovali vo východnej časti Moravy a Sliezska, posledný ryse boli zastrelení na začiatku 20. storočia v Beskydoch. Keď sa o 30 rokov neskôr ryse vrátili na české územie, boli prenasledovaní pytliakmi, a neskôr boli legálne lovené kvôli opätovnému hubeniu na začiatku 70. rokov. (Hošek, 1974; Kunc, 1996). Po opätovnému zákazu lovu, populácia rysa sa obnovuje vďaka karpatskej populácii (Kunc, 1996).

Obe obdobia obnovenia populácii na Morave boli spojené s čiastočnou ochranou rysa na Slovensku v rokoch 1936-1955 a po roku 1975, a s rozširujúcim sa územiu výskytu v najbližších niekoľkých desaťročiach (Hell & Slamečka, 1996).

Súčasný stav ochrany rysa na Slovensku

V rámci Európskej únie, rys je chránený smernicou o biotopoch č. 92/43/EHS (prílohy II. a IV.), je aj súčasťou brnenského dohovoru (príloha II.) a v ČR je predmetom ochrany v osobitných oblastiach ochrany biotopov Beskydy, Šumava, Blanský les a Boletice. definovalo celkom 85 lokalít (územia európskeho významu), kde je rys predmetom ochrany.

Podľa českej legislatívy ide o obzvlášť chránený, kriticky ohrozený druh (zákon č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb.), v tomto prípade preukázané škody na domácich zvieratách alebo včelstvách uhrádza štát (zákon č . 115/2000 Sb.). V poľovníckej legislatíve (zákon č. 449/2001 Sb.) rys je uvedený ako druh zveri, ktorý nemožno loviť.

Na Slovensku rys je od roku 1999 (Ministerstvo Životného Prostredia), resp. 2001 (Ministerstvo Poľnohospodárstva) celoročne chránený. zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, a podľa vyhlášky č. 24/2003 Zb. ide chráneného živočícha európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je € 2655.51.