• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Priestorové usporiadanie

Predpokladá sa, že medvede hnedé nie sú teritoriálne zvieratá.

Územia jedincov sa v značnej miere prekrývajú (najmä v prípade príbuzných samíc) (Støen et al. 2005). Rovnako ako väčšina veľkých šeliem, výskyt medveďa nie je veľmi zhustený. V Poľsku, priemerná hustota druhu nepresahuje 1jedinca na 100 km2 (Frackowiak a Perzanowski 2002). Územia samcov sú zvyčajne oveľa väčšie ako územia samíc, ale veľkosť oblastí zreteľne klesá kvôli rastúcej hustote výskytu tohto druhu. Telemetrický monitoring zachyteného v Bukovských vrchov samca (o hmotnosti 300kg) ukázal, že veľkosť jeho územia to cca. 1500 km2. Sledovaná v Tatrách samica mala svoje územie o ploche 500 km2. Žijúce v Poľsku medvede tvoria malú časť karpatskej populácie, zahŕňajúcej krajiny ako v Česko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko a Srbsko. To poukazuje na cezhraničný charakter populácie medveďov v Poľsku.