• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Vlk dravý (Canis lupus)

Systematická príslušnosť

Rad: Mäsožravce Carnivora

Čeľaď: Psovité Canidae


Právne postavenie

Bernský dohovor – príloha II

Washingtonský dohovor, CITES – príloha II

Smernica o biotopoch – prioritný druh príloha II, IV,

Poľsko a Slovensko majú derogáciu od prísnej ochrany vlka.