• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

W Polsce

Przynależność systematyczna

Rząd: drapieżne Carnivora

Rodzina: psowate Canidae


Status prawny

Prawo międzynarodowe

Konwencja Berneńska – Załącznik II

Konwencja Waszyngtońska, CITES – Załącznik II

Dyrektywa Siedliskowa – gatunek priorytetowy Załącznik II, IV,

Polska i Słowacja posiada derogacje od ścisłej ochrony gatunkowej wilka.