• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Przerwanie naturalnych tras migracyjnych – bariera liniowa

Zachowanie stabilności ekologicznej tej części Karpat uwarunkowane jest od swobodnej migracji osobników oraz drożność korytarzy ekologicznych.

Większość ośrodków narciarskich wykorzystywana jest turystycznie przez cały rok, powodując barierę fizyczną i behawioralną dla zwierząt zarówno w obrębie areałów osobniczych jak i podczas dyspersji osobników. Szczególnym zagrożeniem dla zachowania spójności siedlisk niedźwiedzi jest lokowanie ośrodków narciarskich w przewężeniach korytarzy na styku zwartych ostoi tych zwierząt. Przykładem są plany budowy ośrodka na górze Lubań, co doprowadziłoby do przerwania łączności między wschodniokarpackimi ostojami a izolowanymi kompleksami Karpat Zachodnich.