• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla wilków na terenie Czech jest kłusownictwo.

Dla przykładu nielegalny odstrzał doprowadził do końca roku 1997 do zlikwidowania pierwszej populacji wilków na morawskośląskim pograniczu, populacja ta została po raz pierwszy zarejestrowana w tych rejonach w latach 1995-1996 (Bartošová, 1998). Według ówczesnych wiarygodnych, ale niepotwierdzonych źródeł ofiarą kłusowników padło około 20 wilków (Sajdl, 2000). Kłusownictwo jest poważnym problemem także na terenie Słowacji, mimo że jest tam dozwolony odstrzał kontrolowany. Według oficjalnych danych między latami 2003-2012 średnio zabijano 133 osobniki rocznie, co stanowi 22-44% szacowanej populacji. Ma to wpływ na rozprzestrzenianie się wilków w obszarach peryferyjnych i do państw sąsiednich. Na populację peryferyjną widoczny wpływ ma także transport, czego przykładem jest młoda wilczyca potrącona przez auto w roku 2012 w Beskidzie Morawskośląskim, był to jedyny wilk, który był dokładnie udokumentowany na terenie Czech (Hulva et al., 2012).