• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Liczebność i rozmieszczenie

W Republice Czeskiej są dwa główne obszary występowania rysia – południowo-zachodnie Czechy i Beskidy. Wyjątkowo ryś występuje także w Jesenikach, północnych i wschodnich Czechach lub na Masywie Czeskomorawskim.

Bardziej szczegółowo zbadano beskidzką populację, która szacowana jest na dziesięć dorosłych osobników na czesko-słowackim pograniczu (Kutal et al., 2014a); czesko-bawarsko-węgierska populacja szacowana jest na 50 zwierząt (Kaczensky et al., 2013).

Po zaobserwowanym w latach 70-tych wyraźnym spadku liczebności populacji bohemsko-bawarskiej, zapoczątkowano w tym regionie reintrodukcje w celu jej odbudowy. W regionie tym wsiedlono w latach 80-tych 18 rysi z Karpat. Od połowy lat 90-tych obserwuje się wyraźny wzrost liczebności drapieżnika w tym regionie i zwiększanie zasiedlanego areału.

Coraz liczniejsze w ostatnich latach stwierdzenia gatunku w Sudetach, Górach Połabskich (Labe-Sandstone area), Rudawach (Krušné hory Mts) i Masywie Czeskomorawskim, mogą świadczyć o zwiększaniu się zasięgu stałego występowania gatunku w Czechach.