• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Nasilenie konfliktów z człowiekiem

Ośrodki narciarskie w ostojach niedźwiedzi to także częstsze spotkania z człowiekiem i jego wytworami, powodujące przyzwyczajanie się i skracanie dystansu (Tatry).

W chwili obecnej tylko w Tatrach kładzie się nacisk na działania prewencyjne, zwłaszcza przeciwdziałające habituacji pokarmowej. W przypadku kurczenia się areałów występowania może dochodzić do migracji zwierząt na tereny zurbanizowane (przykład Słowacji).