• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

Przynależność systematyczna

Rząd: Drapieżne Carnivora

Rodzina: Ursidae (niedźwiedziowate)


Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe

Konwencja Berneńska – Załącznik II

Konwencja Waszyngtońska, CITES – Załącznik II

Dyrektywa Siedliskowa –gatunek priorytetowy, Załącznik II i IV