• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Linki

Unijne agendy udostępniające dane o drapieżnikach:

Canid Specialist Group IUCN - Grupa Specjalistów ds. Psowatych Światowej Unii Ochrony Przyrody

Cat Specialist Group IUCN - Grupa Specjalistów ds. Kotowatych Światowej Unii Ochrony Przyrody

Small Carnivores Specialist Group IUCN - Grupa Specjalistów ds. Małych Ssaków Drapieżnych Światowej Unii Ochrony Przyrody

Large Carnivore Initiative for Europe - portal europejskiej inicjatywy na rzecz dużych drapieżników działającej przy Komisji Europejskiej

Carnivore Conservation - baza danych na temat publikacji dotyczących ssaków drapieżnych