• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Rozmieszczenie i liczebność

Występowanie wilka szarego w Czechach jest najczęściej rejestrowane w Beskidzie Morawskośląskim i Jawornikach (Kutal et al., 2014b), pojedyncze przypadki pochodzą z Szumawy (Bufka et al., 2005), ale pojawiają się także dowody o przenikaniu wilków na tereny północnych i wschodnich Czech (Flousek et al., 2014). W ostatnich dziesięciu latach nie dowiedziono obecności rozmnażającej się watahy wilków, w związku z czym jego populacja w Czechach jest szacowana jedynie na kilkanaście osobników.