• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Zagrożenia

Rysie zabite na drogach są niepowetowana stratą dla populacji, zwłaszcza w pobrzeżnych częściach obszarów ich występowania.

W latach 2001-2012 w okolicy Malej Fatry (powiaty Dolny Kubin, Martin i Żylina) zanotowano sześć śmiertelnych przypadków potrącenia rysia przez samochód (Kalaš, 2012b). Ostatni przypadek śmierci rysia na drodze na terenie Czeskiej Republiki został zgłoszony jesienią 2013 roku, na autostradzie D1 niedaleko gminy obce Koberovice u Humpolca. Najprawdopodobniej był to migrujący osobnik.

Nietylko transport, ale także strata siedlisk i fragmentacja środowiska wywołana budową infrastruktury drogowej czy terenów przemysłowych długotrwale zagraża populacji rysi. W porównaniu z wilkiem czy niedźwiedziem, ten drapieżnik z rodziny kotowatych ma małe umiejętności dyspersji, co może prowadzić do stopniowej izolacji i utraty różnorodności genetycznej populacji.