• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

W Czechach

Po zaobserwowanym w latach 70-tych wyraźnym spadku liczebności populacji bohemsko-bawarskiej, zapoczątkowano w tym regionie reintrodukcje w celu jej odbudowy. W regionie tym wsiedlono w latach 80-tych 18 rysi z Karpat. Od połowy lat 90-tych obserwuje się wyraźny wzrost liczebności drapieżnika w tym regionie i zwiększanie zasiedlanego areału.

Coraz liczniejsze w ostatnich latach stwierdzenia gatunku w Sudetach, Górach Połabskich (Labe-Sandstone area), Rudawach (Krušné hory Mts) i Masywie Czeskomorawskim, mogą świadczyć o zwiększaniu się zasięgu stałego występowania gatunku w Czechach.