• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Rozmieszczenie i liczebność

Niedźwiedź wytępiony został niemal całkowicie na terenie Republiki Czeskiej już w XVII wieku.

Znacznie dłużej utrzymał się jedynie w Beskidach we wschodniej części kraju, przy polsko-słowackiej granicy. Od początków lat 70-tych obserwuje się powolny powrót niedźwiedzi na te tereny. Liczebność populacji zamieszkującej Beskid Śląsko-Morawski szacuje się na zaledwie 1-3 osiadłe osobniki (Kaczensky i in. 2013).

Niedźwiedź brunatny w Republice Czeskiej obecny jest tylko w karpackiej części państwa, czyli na terenie Beskidu Morawskośląskiego i Śląskiego, także w Górach Wsetyńskich i w Białych Karpatach. Pojedyncze przypadki zgłoszeń obecności niedźwiedzi pochodzą z terenów pogórzy lub nizin bezpośrednio związanych ze wspominanymi terenami górskimi. Ilość niedźwiedzi w Beskidach nie jest stała, najprawdopodobniej niedźwiedzie tutaj nie zimują, ani się nie rozmnażają (Bojda et al., 2014).