• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Ryś eurazjatycki (Lynx lynx)


Przynależność systematyczna

Rząd: drapieżne Carnivora

Rodzina: kotowate Felidae


Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe

Konwencja Berneńska – Załącznik III

Konwencja Waszyngtońska, CITES – Załącznik I

Dyrektywa Siedliskowa –Załącznik II (wymagana ochrona siedlisk) i IV (wymagana ścisła ochrona gatunkowa). Ryś euroazjatycki nie jest gatunkiem priorytetowym dla UE.


Poznaj jego biologię i ekologię. Dowiedz się więcej o zagrożeniach i możliwości ochrony.