• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest organizacją pożytku publicznego od 25 lat działającą dla ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia, ich siedlisk i korytarzy migracyjnych. To m.in. działania Pracowni doprowadziły do objęcia w Polsce w 1995 r. ścisłą ochroną gatunkową rysia, a w 1998 roku także wilka. Dla ochrony dużych drapieżników organizacja minimalizuje wpływ inwestycji transportowych na populacje dużych drapieżników poprzez ochronę szlaków ich migracji (korytarzy ekologicznych), monitoruje zapisy i realizacje planów i strategii poświeconych ochronie dużych drapieżników, jak i zwierząt kopytnych, stanowiących bazę żerową tych zwierząt, bierze udział w pracach dotyczących planów zadań ochronnych dla kluczowych do zachowania tych zwierząt obszarów Natura 2000, współpracuje z jednostkami naukowymi zajmującymi się ochroną dużych drapieżników, podejmuje współpracę z ośrodkami i organizacjami przyrodniczymi z krajów sąsiedzkich.

Misją oddziału Friends of the Earth Czechy z Ołomuńca jest ochrona środowiska Centralnych i Północnych Morawów oraz angażowanie społeczeństwa w ważne zagadnienia środowiskowe. Główne obszary działania: ochrona przyrody, zwłaszcza lasów i dużych drapieżników, udział w procesach decyzyjnych (korytarze ekologiczne, rezerwaty leśne), zapewnienie darmowych konsultacji spraw związanych ze środowiskiem, edukacja społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży (fora dyskusyjne, działania medialne). Organizacja bierze udział w kilku projektach badawczych dotyczących dużych drapieżników oraz angażuje wolontariuszy w monitoring tych zwierząt.

Fatranský spolok to organizacja non-profit, która skupia się na poznawaniu życia dużych drapieżników, zwłaszcza niedźwiedzi brunatnych w górach Mała Fatra. W ramach monitoringu i badań nad drapieżnikami organizacja współpracuje z Parkiem Narodowym Mała Fatra, organizacją Carpathian Wildlife Society i Narodowym Centrum Lasów. Ponadto w zakres działalności organizacji wchodzi promocja regionu, organizowanie wykładów i warsztatów edukacyjnych oraz opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy na rzecz wzmocnienia standardów ochrony drapieżników w Europie.