• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Rozmieszczenie i liczebność

Na Słowacji wilk występuje praktycznie na terenie wszystkich pogórzy północnej i środkowej Słowacji. Co prawda nie jest prowadzony regularny monitoring populacji, ale według ostatniego raportu o stanie tego gatunku z punktu widzenia jego ochrony, który został sporządzony dla Komisji Europejskiej, wielkość populacji wilka szarego szacowana jest na 302-610 osobników (Anonymous, 2012b).