• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Zagrożenia

Kłusownictwo jest poważnym problemem także na terenie Słowacji, mimo że jest tam dozwolony odstrzał.

Według oficjalnych danych między latami 2003-2012 średnio zabijano 133 osobniki rocznie, co stanowi 22-44% szacowanej populacji. Ma to wpływ na rozprzestrzenianie się wilków w obszarach peryferyjnych i do państw sąsiednich. Na populację peryferyjną widoczny wpływ ma także transport, czego przykładem jest młoda wilczyca potrącona przez auto w roku 2012 w Beskidzie Morawskośląskim, był to jedyny wilk, który był dokładnie udokumentowany na terenie Czech (Hulva et al., 2012).