• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Liczebność i rozmieszczenie

Autochtoniczna karpacka populacja rysia na Słowacji określana jest jako stabilna i niezagrożona.

Na Słowacji ryś występuje w większości pasm górskich południowej i środkowej Słowacji. Regularny monitoring populacji stosowany jest tylko na niektórych obszarach. Wg ostatnich informacji o stanie gatunku przygotowywanych dla Komisji Europejskiej, jej wielkość szacowana jest na 302-410 osobników (Anonim, 2012c).

Słowacka populacja rysia stanowi trzon północno-zachodniego areału gatunku w Karpatach i od stanu tutejszej populacji zależy status i kondycja populacji zasiedlającej sąsiednie kraje – Republikę Czeską, Polskę, Ukrainę i Węgry.