• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

O projekcie

Ryś, niedźwiedź i wilk, aby prawidłowo funkcjonować wymagają swobodnego przemieszczenia się bez względu na granice administracyjne państw.

Karpaty Zachodnie położone na czesko-słowacko-polskiej granicy pełnią funkcję ważnych ostoi i miejsc migracji dla dużych drapieżników. Jednak obecne zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja i rozwój nowej infrastruktury transportowej mają negatywny wpływ na przemieszczanie się wilka, rysia i niedźwiedzia. Odpowiednia ochrona tych gatunków wymaga spójnego i transgranicznego podejścia.

Celem projektu „Duże drapieżniki bez granic – partnerstwo dla ochrony w Karpatach zachodnich” jest trójstronna współpraca dla zapewnienia prawidłowej ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia w Karpatach Zachodnich na obszarze trzech państw wyszechradzkich.