• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla niedźwiedzia brunatnego jest kłusownictwo i śmiertelność na drogach.

Dla przykładu, w roku 2012 na terenie Małej i Wielkiej Fatry doszło do ośmiu przypadków kłusownictwa, co przewyższało dozwoloną sumę, którą przewiduje legalny odstrzał (Kalaš, 2013). W okolicach Parku Narodowego Mała Fatra w latach 1997-2012 zarejestrowano 26 kolizji na drogach i torach kolejowych, w wyniku których ucierpiało 27 niedźwiedzi. We wspomnianym okresie, przy całkowitej śmiertelności tego gatunku wypadki na drogach stanowiły aż 28% (Kalaš, 2012). Przypadki przejechanych lub ukłusowanych niedźwiedzi zostały zarejestrowane także w Beskidach. Poza tym, życiu niedźwiedzia może zagrażać intensywna gospodarka leśna, która obniża różnorodność i możliwość znalezienia pożywienia. Zagrożeniem jest także niebezpieczny i ogólnie dostępny odpad komunalny, który ma wpływ na powstanie tzw. niedźwiedzia synantropijnego (Rigg & Baleková, 2003).