• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Śmiertelność w wyniku wypadków drogowych i kłusownictwa

Istotnym zagrożeniem dla rysi wciąż pozostaje śmiertelność powodowana przez człowieka.

Na podstawie informacji z najlepiej przebadanego w tym zakresie regionu Polski – Puszczy Białowieskiej – do lat 90-tych ubiegłego wieku ok. połowa ujawnionej śmiertelności rysia stanowiło nielegalne zabijanie (wnyki, odstrzały z broni myśliwskiej – za Jędrzejewski i in. 1999). Z uwagi na trudność wykrycia ofiar skala problemu jest nieznana. Obecnie nielegalne zabijanie rysi ustępuje miejsca śmiertelności w wyniku kolizji z pojazdami na drogach. Według IBS PAN w latach 1995-2009 na 17 przypadków śmiertelności dot. populacji w północno-wschodniej Polsce aż 6 dotyczyła wypadków drogowych na drogach powiatowych i wojewódzkich (za Schmidt 2011).